Węglo-grafity z impregnacją Carbon

Węglo-grafity z impregnacją Carbon

Węglo-grafity z impregnacją.

W zależności od sposobu zmniejszenia (usunięcia) porowatości węglo-grafity dzielą się na:

  1. Węglo-grafity z ingerencją syntetycznymi smołami.
  2. Węglo-grafity z ingerencją metalami.

Generalnie ingerencja zmniejsza porowatość, zwiększa moduł sprzężności, twardość nieznacznie, temperaturowy współczynnik liniowej rozszerzalności oraz przewodność ciepła.

Materiał

Węglo-grafit z ingerecnją smołami

Węglo-grafit z ingerencją metalami

Typ M107K M118K M180K M200K M106H M118F M118D
M181D
M181P
Przewodnośćciepła ˚С

200˚С

200˚С 210˚С 210˚С 200˚С 200˚С

350˚С

350˚С 350˚С
  65 - 80 55 60 - 60 80 80

Wytrzymałość na kompresje, MPa

210 210 240 115 210 210 250 200 250

Współczynnik roz-szerzalności cieplnej 10-6/ ˚С 10-6/˚С

5,5 5,0 5,5 4,5 4,8 5,0 5,5 5,5 6,0

Twardość według Shore’a, HS

90 85 90 55 85 85 85 80 75

Gęstość usypowa, g/cm3

1,65

1,75 1,80 1,82 1,65 1,75

2,40

2,30 2,40

Porowość, %

2,0 2,0 1,2 1,2 1,5 2,0 2,0 2,0 2,5
Cechy
odporny na oddziaływanie kwasów oraz zasad, szerokie zastosowanie odporny na zasady odporny na oddziaływanie kwasów odporny na wysokie temperatury, wysoką intensywność odporny na zasady oraz wysoką temperaturę, wysoką intensywnością