Guma NBR – kauczuk akrylonitrylo-butadienowy

Co to jest NBR?

NBR – (nitrylowy kauczuk) – to najbardziej uniwersalny materiał do produkcji uszczelnień.

Jego cechy odpowiadają grupom gumy 1, 2, 3 zgodnie z GOST 8752-79.

 Uszczelniające koła z gumy NBR mają wysoką odporność na pęcznienie w stosunku do benzenów, olejów oraz tłuszczów, pracują przy wysokich temperaturach – to jest podstawowy materiał do produkcji kół okrągłego cięcia. Są one wykorzystane w  branżach, które odpowiadają wymaganiom, jak na przykład hydraulika, produkcja silników, maszyn, przemysł naftowy, konstruowanie aparatów.

Odporny na
Brak odporności
 • węglowodany alifatyczne, tj. propan, butan, benzyna, oleje mineralne (smary, oleje hydrauliczne grup H, H – L, H – LP)
 • większości olejów mineralnych oraz smarów plastycznych na ich bazie
 • niepalne płyny hydrauliczne typu HSA, HSB (olejno- wodne emulsji oraz HSC (mieszanina poliglikolu z wodą)
 • oleje mineralne oraz smary
 • oleje pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego
 • roztwory solne przy niskiej temperaturze
 • woda do 60°C
 • ścieki
 • azotan potasu
 • wino
 • aromatyczne lub chlorowane węglowodany, na przykład benzen, trichloroeten, czterochlorek węgla
 • estry oraz polarny rozpuszczalnik
 • oleje oraz smary sylikonowe
 • płyny hydrauliczne typu HSD (na bazie poliestrów oraz chlorowanych węglowodanów
 • płyny hamulcowe na bazie glikolowej
Zakres temperatury: - 30°C do +40°C, krótkoterminowo do +60°C

Przy podwyższonej temperaturze przyspiesza się starzenie, materiał twardnie i staje się kruchy (bez tlenu, na przykład w gorącym oleju, proces starzenia się znacznie się zwalnia).

Odporny na 

- węglowodany alifatyczne, tj. propan, butan, benzyna, oleje mineralne (smary, oleje hydrauliczne grup H, H – L, H – LP)