Węglik krzemu SIC

Węglik krzemu SIC

Węglik krzemu charakteryzuje się wysokimi cechami mechanicznymi (twardość, moduł elastyczności), które definiują podwyższoną wydajność materiałów na jego bazie. Połączenie dużego przewodzenia ciepła a niskiego współczynnika rozszerzalności cieplnej określają wytrwałość węglika krzemu przy dużych prędkościach ogrzewania oraz pod warunkami stacjonarnego trybu cieplnego.

W zależności od technologii wytwarzania węgiel krzemu dzielą na:

  1. 1. Reakcyjno-spiekany węgiel krzemu (SIC/Q2)który otrzymują poprzez proces uszczelnienia oraz wzmocnienia, tj. przy oddziaływaniu wysokich temperatur porowaty półprodukt z mieszaniny węglu krzemu a materiałów węglowych moczy się w płynny reagent – w roztopiony krzem, z formułowaniem dodatkowego węgla krzemu, który łączny wyjściowe komponenty w szczelny materiał.
  2. 2. Gorącoprasowany- spiekany węgiel krzemu (SSIC/Q1) - otrzymują przy wstępnym mieleniu mieszaniny krzemu z grafitem, a spiekaniu zgniatania w argonie przez 15 min. Jednocześnie wynikają materiały z węgla krzemu z rozmiarem por 0,2 mkm. Jego odmianą także jest zupełny węgiel krzemu, spiekany bez ciśnienia (SSIC), który obecnie jest najbardziej wykorzystany do nasyconych kwaśno-zasadowych środowisk. .
Parametry Reakcyjno-spiekany
Gorącoprasowany- spiekany
Typ SIC (Q2)
SSIC (Q1)

Zawartość SIC.%

>=90 >=98

Gęstość, g/cm33

3,05 3,1

Wytrzymałość na pogięcie, MPa, МПа

4,41 х 102 4,9 х 102

Wytrzymałość na rozciągnięcie, MPa

2,75 х 102 2,8 х 102
Wytrzymałość na kompresje, MPa 2,94 х 103 3,0 х 103

Moduł elastyczności, MPa

4,12 х 105 4,10 х 105

Twardość według Shore’a, HS

110-125 120-130

Przewodzenie ciepła, W/m.

141 147

Współczynnik temperaturowego Liniowego rozszerzania przy 20…100 ºС, 10-6/ ºС

4,3 x 10-6 4,0 x 10-6

Graniczna robocza temperatura

1600 1650