Guma Viton

Guma Viton (Kauczuk fluorowy)

Guma Viton, FKM, FPM – to marka handlowa kauczuku fluorowego firmy DuPont, obecnie kauczuk Viton jest uznany za najlepszy wśród innych. Na bazie kauczuku produkuje się mieszankę gumową, z której potem wyrabiają część. Zgodnie z różnymi systemami standaryzacji określenie kauczuk fluorowy określa się różnymi skrótami, ale sens oraz materiał od tego się nie zmieniają

Skrót FPM - zgodnie z przepisami międzynarodowej organizacji standaryzacji (ISO), skrót FKM – zgodnie z określeniem, przyjętym przez Amerykańskie stowarzyszenie testowania i materiałów (ASTM). To znaczy, że FPM – nazwa międzynarodowa, a FKM – amerykańska nazwa tego samego materiału. W Rosji zostało przyjęte określenie – ФК (FK)

Viton/ FPM/ FKM/ VITON (kauczuk fluorowany) - ma wysoką wytrzymałość chemiczną, a także wytrzymałość na podwyższoną temperaturę. Posiada dobre właściwości mechaniczne oraz fizyczne, zawarcie fluory w mieszaninie gumowej zapewnia niepalność danego materiału. Fluorowane elastomery mają małe przepuszczalność gazów oraz minimalną stratę wagi podczas pracy w próżni.

Odporny na
Brak odporności
 • agresywne związki chemiczne
 • oleje oraz smary mineralne z dodatkami stopowymi
 • węglowodany alifatyczne oraz aromatyczne
 • trudnopalne płyny hydrauliczne na bazie estrów fosforowych oraz węglowodanów chlorowanych (HSC)
 • oleje syntetyczne do silników awiacyjnych
 • morska oraz słona woda
 • szampony do włosów
 • mleko, serwatka
 • piwo, soki
 • miazga
 • płyny hamulcowe na bazie glikolu
 • kwasy organiczne, na przykład kwas tioktowy oraz kwas mrówkowy
 • kwas topnikowy
 • chloro-sulfonowy kwas
 • ketony (aceton, acetofenon)
 • gorąca para wodna
 • amoniak, aminy
 • gorąca para wodna
 • polarny rozpuszczalnik (aceton, butanon, dioksan)
 • Nie są zalecane uszczelnienia do freonu R134a!
Zakres temperatury: - 20°C do +120°C, krótkoterminowo do +150°C