Schematy złączek API


API 01 API 02 API 11 API 12 API 13 API 14 API 21 API 22 API 23 API 31 API 32 API 41
API 51 API 52
API 53A API 53B API 53C API 54 API 61 API 62 API 65 API 71 API 72 API 74
API 75 API 76                    

Schematy złączek APIprzedstawione w tym rozdziale, zostały zaprojektowane zgodnie ze standardem API 682, 3 redagowanie/ API 610, 10 redagowanie. To są standardowe schematy rurociągów, które szeroko wykorzystują w przemyśle. Możliwe jest dopracowanie tych planów, biorąc pod uwagę potrzeby klientów.

API schemat 01

 API schemat 01 Opis
Wewnętrzna cyrkulacja płynu pomiędzy dławnicą a rurociągiem, poprzez kanał łączący.


Przeznaczenie
Odprowadzanie ciepła

 

API schemat 02

API schemat 02 Opis
Realizacja w głuchych dławnicach bez cyrkulacji płynu do płukania.


Przeznaczenie
Odprowadzanie ciepła

 

API schemat 11

API schemat 11 Opis
Przepłukanie uszczelnienia od wyjściowego przewodu do dętki uszczelniającej poprzez diafragmę.


Przeznaczenie
Odprowadzanie ciepła, zmniejszenie parowanie

 

API schemat 12

API schemat 12 Opis
Według schematu API 12 wykonuje się cyrkulacja produktu pomiędzy rurociągiem a dławnicą poprzez filtr.


Przeznaczenie
Odprowadzanie ciepła, zmniejszenie parowanie

 

API schemat 13

API schemat 13 Opis
Przepłukanie uszczelnienia od wyjściowego przewodu do dętki uszczelniającej poprzez diafragmę.


Przeznaczenie
Odprowadzanie ciepła, recyrkulacja

 

API schemat 14

API schemat 14 Opis
Przepłukanie uszczelnienia od wyjściowego przewodu do dętki uszczelniającej poprzez diafragmę oraz przepłukanie uszczelnienia od dętki uszczelniającej do wyjściowego przewodu poprzez diafragmę


Przeznaczenie
Odprowadzanie ciepła, recyrkulacja

 

API schemat 21

API schemat 21 Opis
Przepłukanie uszczelnienia od wyjściowego przewodu do dętki uszczelniającej poprzez diafragmę oraz chłodnicę


Przeznaczenie
Ochładzanie


Zastosowanie
Pompowanie produktów z wysoką temperaturą

 

API schemat 22

API schemat 22 Opis
Przepłukanie uszczelnienia od wyjściowego przewodu do dętki uszczelniającej poprzez chłodnicę oraz filtr.


Przeznaczenie
Ochładzanie


Zastosowanie
Pompowanie produktów z wysoką temperaturą

 

API schemat 23

API schemat 23 Opis
Przymusowe przepłukanie poprzez chłodnicę


Przeznaczenie
Wydajne ochładzanie


Zastosowanie
Pompowanie produktów z wysoką temperaturą, pożywne pompy

 

API schemat 31

API schemat 31 Opis
Przepłukanie uszczelnienia od wyjściowego przewodu do dętki uszczelniającej poprzez cyklony separator


Przeznaczenie
Wydajne ochładzanie, usunięcie twardej części


Zastosowanie
Pompowanie zanieczyszczonego produktu

 

API schemat 32

API schemat 32 Opis
Przepłukanie czystym płynem on źródła zewnętrznego


Przeznaczenie
Odprowadzanie ciepła, usunięcie twardej części


Zastosowanie
Technologiczne procesy z zanieczyszczonym produktem, pompowanie papierowej masy

 

API schemat 41

 
API schemat 41 Opis
Przepłukanie uszczelnienia od wyjściowego przewodu do dętki uszczelniającej poprzez cyklony separator oraz chłodnicę


Przeznaczenie
Ochładzanie oraz usunięcie twardej części


Zastosowanie
Pompowanie produktów z wysoką temperaturą, które zawierają cząstki stałe

 

API schemat 51

API schemat 51 Opis
Według schematu 51 wykonuje się dopływ barierowego chłodzącego płynu do uszczelnienia od zewnętrznego zbiornika bez wymuszonej cyrkulacji.

Przeznaczenie
Dublowane ochronne uszczelnienie czołowe


Zastosowanie
Płyny z wysokim ciśnieniem parów nasyconych

 

API schemat 52

API schemat 52 Opis
Cyrkulacja buforowego płynu pod atmosferycznym ciśnieniem poprzez rezerwuar


Przeznaczenie
Dublowane ochronne uszczelnienie czołowe


Zastosowanie
Płyny z wysokim ciśnieniem parów nasyconych

 

API schemat 53A

API schemat 53A Opis
Cyrkulacja płynu pod ciśnieniem poprzez rezerwuar


Przeznaczenie
Ochrona przed trafieniem przepompowanego produktu do środowiska


Zastosowanie
Niebezpieczne płyny przy niskim ciśnieniu

 

API schemat 53B

API schemat 53B Opis
Cyrkulacja płynu pod podwyższonym ciśnieniem od membranowego akumulatora poprzez rezerwuar


Przeznaczenie
Ochrona przed trafieniem przepompowanego produktu do środowiska


Zastosowanie
Niebezpieczne płyny przy wysokim ciśnieniu

 

API schemat 53C

API schemat 53C Opis
Cyrkulacja płynu pod podwyższonym ciśnieniem od tłokowego akumulatora poprzez rezerwuar


Przeznaczenie
Ochrona przed trafieniem przepompowanego produktu do środowiska


Zastosowanie
Niebezpieczne płyny, system dynamicznej kontroli ciśnienia

 

API schemat 54

API schemat 54 Opis
Cyrkulacja płynu pod podwyższonym ciśnieniem z wykorzystaniem systemu dodatkowego ładowania


Przeznaczenie
Ochrona przed trafieniem przepompowanego produktu do środowiska


Zastosowanie
Niebezpieczne płyny

 

API schemat 61

API schemat 61 Opis
Na schemacie API 61 wszystkie kanały dopływy płynu w uszczelnieniu zostały zagłuszone do dalszego wykorzystania ze schematami API 62 a API 65


Przeznaczenie
Zapobieganie strącania twardych części


Zastosowanie
Przepompowanie gorących węglowodorów, zasad

 

API schemat 62

API schemat 62 Opis
Zewnętrzne ochładzanie od strony atmosfery


Przeznaczenie
Zapobieganie strącania twardych części


Zastosowanie
Przepompowanie gorących węglowodorów, zasad

 

API schemat 65

API schemat 65 Opis
API schemat 65 pozwala określić objętość wycieków przez mechaniczne uszczelnienie czołowe. W razie przebicia pary tarcia zewnętrzny zbiornik złączki jest wyposażony w sygnalizator wyższego poziomu, który zadziała od razu, jak tylko poziom płynu w zbiorniku powiększy się.


Zastosowanie
Dotyczy wypadków, kiedy przepompowany produkt może skondensować od strony atmosfery;

 

API schemat 71

API schemat 71 Opis
Na schemacie API 71 wszystkie kanały dopływy płynu w uszczelnieniu zostały zagłuszone do dalszego wykorzystania z gazem bramkowym.


Zastosowanie
Dla dalszego wykorzystania schematów API 72, API 75 oraz API 76;

 

API schemat 72

API schemat 72 Opis
System dopływu buforowego gazu pod atmosferycznym ciśnieniem


Przeznaczenie
Dublowane ochronne uszczelnieni czołowe


Zastosowanie
Pompowanie systemów węglowodorów, zwykłe stosuje się razem ze schematami Plan 75 oraz Plan 76

 

API schemat 74

API schemat 74 Opis
Systemu dopływu gazu pod podwyższonym ciśnieniem


Przeznaczenie
Ochrona przed trafieniem przepompowanego produktu do środowiska


Zastosowanie
Niebezpieczne płyny

 

API schemat 75

API schemat 75 Opis
Zrzucanie do kolektora płynu oraz systemu utylizacji gazu


Przeznaczenie
Zbiór wycieków


Zastosowanie
Wyciek kondensatu

 

API schemat 76

API schemat 76 Opis
Zawór do systemu utylizacji gazu


Przeznaczenie
Zbiór wycieków


Zastosowanie
Wyciek nieskondensowanych gazów