Плани API


Плани API, представлені в даному розділі, розроблені відповідно до стандарту API 682, 3 редакція / API 610, 10 редакція. Це стандартні схеми промивних трубопроводів, які широко використовуються в промисловості. Можлива доробка цих планів з урахуванням потреб замовників.

API план 01

Опис
Внутрішня циркуляція рідини між сальниковой камерою і лінією нагнітання, через сполучний канал

Призначення
Відведення тепла

API план 02

Опис
Реалізується в "глухих" сальникових камерах без циркуляції промивної рідини.

Призначення
Відведення тепла

API план 11

Опис
Промивання ущільнення від вихідного патрубка до ущільнювальної камері через діафрагму

Призначення
Відведення тепла, зменшення випаровування

API план 12

Опис
За API планом 12 реалізується циркуляція продукту між лінією нагнітання і сальникової камерою через фільтр грубого очищення

Призначення
Відведення тепла, зменшення випаровування

API план 13

Опис
Промивання ущільнення від вихідного патрубка до ущільнювальної камері через діафрагму

Призначення
Відведення тепла, рециркуляція

API план 14

Опис
Промивання ущільнення від вихідного патрубка до ущільнювальної камері через діафрагму і промивка ущільнення від ущільнювальної камери до вхідного патрубка через діафрагму

Призначення
Відведення тепла, рециркуляція

API 682 план 21

Схема системи забезпечення работи одинарного ущільнення з подачею рідини в сальникову камеру з напору насоса.

ОДИНАРНЕ ТОРЦЕВЕ УЩІЛЬНЕННЯ

Р1 - тиск при всмоктуванні насоса

Р2 - тиск в сальниковій камері насоса

Р2 > Р1, P2 > Ратм

Поз. Опис

 • Регулируючий вентиль
 • Холодильник (встановлюється за умови температури середовища більше 150…200°С)
 • Торцеві ущільнення типу «УТ»
 • Сальникова камера насоса
 • Насос
 • Імпеллер
 • Вимірювання температури на виході

API план 22

Опис

Промивка ущільнень від вихідного патрубка до камери ущільнення через теплообмінник і фільтр грубої очистки.

Призначення

Охолодження

Застосування

Перекачування продуктів високої температури

API 682 план 23

Схема системи забезпечення роботи одинарного ущільнення з імпеллером, створюючим циркуляцію рідини через сальникову камеру по автономному контуру.

ОДИНАРНЕ ТОРЦЕВЕ УЩІЛЬНЕННЯ

Р1 - тиск при всмоктуванні насоса

Р2 - тиск в сальниковій камері насоса

Р2 > Р1, P2 > Ратм

Поз. Опис

 • Регулируючий вентиль
 • Холодильник (встановлюється за умови температури середовища  більше 150…200°С
 • Торцеві ущільнення типу «УТ»
 • Сальникова камера насоса
 • Насос
 • Імпеллер
 • Вимірювання температури на виході

API план 31

Опис

Промивка ущільнення від вихідного патрубка до камери ущільнення через циклонний сепаратор

Призначення

Відведення тепла, видалення твердої фракції

Застосування

Перекачування брудного продукта

API 682 план 32

Схема системи забезпечення роботи одинарного ущільнення з «захисною» рідиною, яка подається ззовні .

ОДИНАРНЕ ТОРЦЕВЕ УЩІЛЬНЕННЯ

Р1 - тиск при всмоктуванні насоса

Р2 - тиск в сальниковій камері насоса

Р2 > Р1, P2 > Ратм

Поз. Опис

 • Регулируючий вентиль
 • Холодильник (встановлюється за умови температури середовища більше 150…200°С)
 • Торцеві ущільнення типу «УТ»
 • Сальникова камера насоса
 • Насос
 • Імпеллер
 • Вимірювання температури на виході

API план 41

Опис

Промивка ущільнення від вихідного патрубка до камери ущільнення через циклонний сепаратор і теплообмінник

Призначення

Охолодження і видалення твердої фракції

Застосування

Перекачування продуктів з високою температурою, яка містить тверді частини

API план 51

Опис

По API плану 51 реализуєтся подача бар'єрної охолоджуючої рідини  в ущільнення від зовнішнього  баку без примусової циркуляції.

Призначення

Подвійне захисне торцеве ущільнення 

Застосування

Рідини з високим тиском насичених пар

API 682 план 52

Схема системи забезпечення роботи ущільнення типу «тандем» з бочком

ДЛЯ ПОДВІЙНИХ УЩІЛЬНЕНЬ  ТИПУ «ТАНДЕМ»

Створення надлишкового тиску в бочці після якого заповнення не потрібне.

При тиску в сальниковій камері насоса і меншому разрахунковому тиску бачка (4МПа), встановлювати запобіжний клапан на трубопроводах баку не потрібно.

Торцове ущільнення типу «тандем» можна використовувати як холодильник при температурі робочого средовища насоса до 400 °С, і без нього при температурі робочого средовища до 150 °С.

Тохл = 5...30 °С
Gохл = 0,2…1,5 м3/год

Поз. Опис

1 Редуктор газовий 6 Дроссель
2 Бачок для тиску 7 Регулируючий вентель
3 Система охолодження бачка P Вимірювання тиску
4 Торцове ущільнення T Вимірювання температури
5 Холодильник ущільнення H Вимірювання рівня

API 682 план 53A

Схема системи забезпечення роботи подвійних торцевих ущільнень типу «тандем»

ДЛЯ ПОДВІЙНИХ УЩІЛЬНЕНЬ

Схема системи забезпечення роботи подвійного ущільнення з бачком. Система працює при постійній підтримці тиску затвора рідини (тиск в бачку) в межах:

Рзатв = Рнас + (0,1…0,3) МПа
Gохл = 0,2…1,5 м3/год

При температурі робочого середовища насоса до 150°С застосовуються ущільнення без холодильника, при температурі перекачуваного середовища 150...400°С - з холодильником.

Поз. Опис

1 Редуктор газовий 6 Дроссель
2 Бачок під тиском 7 Регулируючий вентель
3 Система охолодження баку P Вимірювання тиску
4 Торцеве ущільнення T Вимірювання температури
5 Холодильник ущільнення H Вимірювання рівня

ДЛЯ УЩІЛЬНЕНЬ ГРУПИ НАСОСІВ

Для обслуговування групи ущільнень для насосів, виконуючих однотипну задачу і близько розміщених один до одного, можливе використання схеми системи, показаної нижче.

Рзатв = Рнас+(0,1…0,3) МПа

Р > Р1 - при підживленні газом

Р < Р1 - при знятті тиску газа

Поз. Опис
1 Трубопровід охолоджуючої рідини
2 Трубопровід затворної рідини
3 Трубопровід газу (азот, повітря і т.п)
P Вимірювання тиску
H Вимірювання рівня

API план 53B

Опис

Циркуляційної затворної рідини при підвищеному тиску від мембранного акумулятора через резервуар

Призначення

Захист від попадання перекачуваного продукта в навколишнє середовище

Застосування

Небезпечні рідини при високому тиску

API план 53C

Опис

Циркуляційної затворної рідини при підвищеному тиску від поршневого акумулятора через резервуар

Призначення

Захист від попадання перекачуваного продукта в навколишнє середовище

Застосування

Небезпечні рідини, система динамічного контролю тиску

API 682 план 54

Схема системи забезпечення роботи подвійних торцевих ущільнень типу «тандем»

ДЛЯ ПОДВІЙНИХ УЩІЛЬНЕНЬ

Найбільш часто застосовується схема з подачею затворної рідини з окремого трубопровода з залишковим тиском через ущільнення напроток.

Рзатв = Рнас + (0,1…0,3) МПа
Твх = 5…30°С, Твых Ј 40°С
G = 0,2…1,0 м3/год

При температурі робочого середовища насоса до 150°С використовуються ущільнення без холодильника, при температурі перекачуваного середовища 150...400°С - з холодильником.

Поз. Опис Поз. Опис
1 Редуктор газовий 6 Дроссель
2 Бачок під тиском 7 Регулируючий вентиль
3 Система охолодження бачка P Вимірювання тиску
4 Торцове ущільнення T Вимірювання температури
5 Холодильник ущільнення H Вимірювання рівня

ДЛЯ КОНДЕНСАТНИХ НАСОСІВ

Схема системи забезпечення роботи подвійного ущільнення з подачею рідини з напору насоса і технологічного трубопровода

Для конденсатних насосів, де не виключена робота торцевих ущільнень всуху, гарантована подача затворної рідини може бути здійснена за попередньою схемою.

Рзатв = Рнас + (0,1…0,3) МПа
Тзатвзатв >= 0,2 м куб/год

При температурі робочого середовища насоса до 150°С застосовуються ущільнення без холодильника, при температурі перекачуваного середовища 150...400°С - з холодильником.

Поз. Опис Поз. Опис
1 Торцеві ущільнення P Вимірювання тиску
2 Дроссель T Вимірювання температури
3 Зворотній клапан G Вимірювання витрат

API план 61

Опис

В плані API 61 всі канали подачі рідини в ущільненні заглушені для подальшого використання з планами API 62 і API 65 .

Призначення

Попередження осадження твердої фракції

Застосування

Перекачування гарячих вуглеводів, лугів

API план 62

Опис

Зовнішнє охолодження зі сторони атмосфери

Призначення

Попередження осадження твердої фракції

Застосування

Перекачування гарячих вуглеводів, лугів

API план 65

Опис

API план 65 дозволяє визначити об'єм витоків через торцеве ущільнення. У випадку витоку пари тертя зовнішній бачок обв'язки оснащений сигналізатором верхнього рівня, який спрацює відразу як тільки рівень рідини в бачку збільшиться.

Призначення

Для випадків, коли перекачуваний продукт може конденсуватись з атмосферної сторони;

API план 71

Опис

В плане API 71 всі канали подачи рідини в ущільнення заглушені для наступного використання з затворним газом.

Призначення

Для наступного використання планів API 72, API 75 и API 76;

API план 71

Опис

Система подачі буферного газу під атмосферним тиском

Призначення

Подвійне захисне торцеве ущільнення

Застосування

Перекачування вуглеводних систем, зазвичай застосовується разом з схемою Plan 75 або Plan 76

API план 74

Опис

Система подачі затворного газу при підвищеному тиску

Призначення

Захист від попадання перекачуваного продукта в навколишнє середовище

Затосування

Небезпечні рідини

API план 75

Опис

Збір в коллектор рідини в систему утилізації газу

Призначення

Збір витоків

Застосування

Витік конденсату

API план 76

Опис

Відведення в систему утилізації газу

Призначення

Збір витоків

Застосування

Витоки не конденсуючих газів